Viktiga dokumentHärstamningskontroll
Det har sedan 1970-talet bedrivits avelsarbete för att förädla pälsegenskaperna hos Gotlandsfåren på Nors. När du köper djur från oss medföljer att härstamningsbevis från Elitlamm till varje individ. Gårdsmönstringen av djuren görs av riksdomare Katarina Fritjofsson.

Maedi-Visna
Besättningen är ansluten till Maedi-Visnaprogrammet, och har status som Maedi-Visnafri fårbesättning.

Fotröta
Besättningen är ansluten till kontrollprogrammet avseende fotröta, och innehar F-status som friförklarad besättning.

Parasiter
Vi tar årligen träckprov på våra djur. Förekomsten av parasiter varierar med åren. Vi har ännu inte haft något träckprov som visat förekomst av Haemonchus (stora magmasken). Vid intresse för köp av livdjur, fråga oss gärna om  analysresultaten så får du tillgång till dem. 

Orf
Det förekommer sporadiska utbrott av Orf i vår besättning. Det är inte hela besättningen som drabbas, men vartannat var tredje år händer det att några individer utvecklar sk. orf-blåsor.

Karantän, inköpta djur
Vid de tillfällen vi väljer att köpa in djur till besättningen är vi noga med att följa de rekommendationer om karantän som finns att följa från Gård och Djurhälsan. Det innebär förutom fotbad in och ur karantänboxen även träckprov med odling för att kontrollera att avmaskningen fungerat. Vi rekommenderar givetvis er att göra detsamma.


Transport
En resa till Gotland är en kort resa långt bort. Är ni intresserade av att köpa livdjur från oss, slå en signal så kanske vi kan hitta goda förutsättningar för att samordna transporter eller hjälpa er planera resan.