Gotlandsfår från Nors SE 3051

Våra avelsdjur säljs under besättningsnamnet Nors. Här kommer vi berätta om hur vi resonerar kring urvalet av våra avelsdjur, och den något krokiga väg som det innebär att vandra när man ger sig på att både försöka bevara och ytterligare förädla en ras.

Naturvårdare med silverkant

Hälsostatus

När du väljer att köpa in livdjur till din besättning rekommenderar vi att du noggrann. Förutom att djuren ska hålla den kvalité du tänkt dig så ska de även vara anslutna till härstamningskontroll & hälsoprogram.

Våra avelsbaggar

Vi har i dagsläget 8 avelsbaggar på gården. Var en och är noga utvald för att den har egenskaper som vi vill tillföra och/eller förädla i vår besättning. 
Med de verktyg som finns idag i form av avelsvärden för olika egenskaper känns det som att lägga pussel, och även om bitarna passar ihop på pappret så är det verkligheten som till slut är facit på om kombinationen blev bra. 


Sedan ca 10 år tillbaka har vi valt att anlita en extern person för gårdsmönstring av lammen. För att komma framåt i avelsarbetet känns det tryggt med en opartisk bedömning, och det ger oss även möjligheten till ett värdefullt bollplank.
Djur till salu

Från Nors säljer vi gårdsmönstrade och riksbedömda bagglamm till andra besättningar. Vi brukar vara med och sälja bagglamm på de baggauktioner som hålls i september varje år, men säljer även utvalda livdjur direkt från gården.
I mån av tillgång och efterfrågan säljer vi då och då tacklammgrupper efter gårdsmönstringen på hösten.

Mönstringen är första steget i selekteringen av vilka som eventuellt ska sparas som rekrytering till besättningen, eller som livdjur till försäljning. Djur som är sämre än medeltalet i besättningen eller har exteriöra avvikelser sorteras ut för fortsatt uppfödning till slakt.


För oss är det viktigt att de djur som sparas har goda förutsättningar, både för att själva vara friska och sunda, men även att nedärva "plusegenskaper" till sina avkommor.