Nors Charolais

Det vita guldet

Intresset för djur, och kanske då med den gemensamma nämnaren Charolais, blev början på det som idag är Nors och Bäcks gårdar AB. Det finns en "gammal" åsikt om att tung köttras inte passar på naturbetesmark. Vår åsikt är den motsatta. Vi har målmedvetet avlat på djur som trivs och anpassar sig till ett liv ute på våra vidsträckta marker. Exteriör är viktigt, det krävs bra ben och klövar för att kunna gå och stå mycket. Kalvarna ska födas lätt, och vara pigga och vitala. Vi värdesätter goda modersegenskaper men tolererar inga avsteg från "ett gott lynne". Juvret ska vara symmetriskt, och spenarna funktionella, även när kon blir äldre. Vår målsättning är att besättningen ska ha en medelstorlek kring 7-7.5, och att ungtjurarna ska vara väl slaktmogna med en fin fettansättning vid en levandevikt på 680-700 kg. 

Charolaisdjuren är fantastiska foderomvandlare, och har väldigt bra tillväxt i förhållande till antal kilo foder de konsumerar. Vi upplever att de fungerar och mår bra på vår grovfoderbaserade ekologiska foderstat.

Vi säljer avelstjurar, framförallt till dikobesättningar här på Gotland, men även till fastlandet och till andra avelsbesättningar.  För oss är inte tillväxten i gram per dag prio ett, vi strävar inte heller efter djur som kan stoltsera med de högsta ettårsvikterna. Istället värderar vi egenskaper som att våra kor tar sig dräktiga och lyckas hålla ett bra hull under betesperioden, trots att de mjölkar till sina kalv och endast har tillgång till naturbetesmarker. De ska vara lugna och härdiga, det ska helt enkelt finnas en känsla av att de trivs och är nöjda med livet som naturvårdare. 

Intresserad av att köpa avelstjur?

Om du är intresserad av att köpa en avelstjur från oss så är du varmt välkommen att höra av dig. Besättningen är stamboksförd i NAB och vi är anslutna till Köttboskapskontrollen (KAP). 

Våra djur föds upp ekologiskt, och är KRAV-certifierade. 


Vi säljer i första hand 1-årstjurar på våren, de brukar vara färdiga för leverans i slutet av mars månad. Det kan även finnas någon äldre tjur till salu. Vi använder 5-6 avelstjurar till besättningen och försöker att kontinuerligt ta in nytt blod för att kunna erbjuda återkommande kunder obesläktade alternativ. 


Hör gärna av dig i god tid, så ska vi försöka hitta rätt individ utifrån dina önskemål och prioriteringar.