Charolais     Gotlandsfår     Angus

Avel, naturvård & köttproduktion

Livskvalité för både människa och djur

Vår målsättning är att tillsammans med våra djur, på ett hållbart sätt, vårda och aktivt förvalta vår hembygd

Meny

Charolais

Stamboksförd Charolaisbesättning med omkring 80 moderdjur. Vi sätter högt värde på funktionella egenskaper, som bra ben och klövar, vitalitet, modersegenskaper & lynne. 

gotlandsfår

Det mångsidiga fåret med den magiskt vackra pälsen. Idag består fårbesättningen av 160 moderdjur. De bidrar till vårt hävdade landskap, och levererar kött, skinn och ull i världsklass. 


RED ANGUS

En liten men naggande god stamboksförd Angusbesättning med 15 moderdjur. Även här sätter vi de funktionella egenskaperna i fokus, då våra djur under betessäsongen strövar över stora ytor.

Naturvård

Våra gårdar är belägna i, eller i anslutning till Hall-Hangvar & Hajdhagens naturreservat. Stor del av marken är Natura 2000 områden, och all betesmark hyser höga naturvärden på ett eller annat sätt. 

Kött med mervärden

Djuren är ute i stora vidsträckta beteshagar på sommaren, och bor i öppna rymliga stallar med halmbädd på vintern. All produktion på gården sker enligt KRAV´s regelverk, och är certifierad av SMAK. 

Ekologisk produktion

Vi är omgivna av en rik flora och fauna, fylld av mångfald.  För oss är det ett naturligt val att bedriva vår produktion ekologiskt. Djuren vistas i våra betesmarker och vintertid bor de i öppna stallar med fri tillgång på grovfoderbaserat foder. 

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss